Juridisch adviseur Jobs at Yacht in Utrecht, KwaZulu-Natal

Published 3 months ago

This vacancy post is more than 20 days old, may be no longer valid, please click the "Apply Now" button at the bottom for more information.

Select a language

Yacht company opens jobs for Juridisch adviseur positions in the KwaZulu-Natal region. The type of work we provide is Full-time.

The criteria for the employees we need are having Legal skills with Mid-Senior level experience, as well as employees who are honest, disciplined and responsible.

The estimated salary offered by this company is quite competitive around R 4 800 - R 16 000 (per month). However, the salary can go up or down depending on the company that decides it.

The Headhunters company itself is engaged in Public Safety, of course if you are interested in applying for this company, you can register immediately.

Job Information

Company:Yacht
Position:Juridisch adviseur
Region:KwaZulu-Natal, Utrecht - KwaZulu-Natal
Job Function:Legal
Seniority Level:Mid-Senior level
Salary:ZAR 4.800 - ZAR 16.000 per Month
Employment Type:Full-time
Industry:Public Safety

Job Description

Bedrijfsomschrijving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Functieomschrijving

Ben jij een jurist met ervaring op het gebied van subsidieverlening binnen de overheid? Voor Rijkswaterstaat zoeken wij een ervaren juridisch adviseur voor een uitdagende en afwisselende rol!

In je rol als Juridisch Adviseur ben je hét aanspreekpunt voor de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming 2014. Zowel voor de collega’s binnen de Programmadirectie als voor de Alliantiepartners.

Jouw Taken

 • complexe juridische vraagstukken, waarbij het niet altijd geheel duidelijk is wat een juridisch houdbare werkwijze is. Dat moet verder gebracht worden. De keuzes die daarin worden gemaakt, worden besproken met (enkele) waterschappen om hen daarin mee te nemen, en met de Bestuursstaf van Rijkswaterstaat bij politiek gevoelige dossiers. Als een situatie voor interpretatie vatbaar is, wordt er ook getoetst bij de beleidsmakers, of bij de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de besluitvorming in het Afstemmingsoverleg: het voorportaal voor het Programmabestuur, waarin besluiten worden genomen en waarin de directeur-generaal Water en Bodem zitting heeft, evenals vertegenwoordigers van waterschappen, Rijkswaterstaat, ministerie I&W, Unie van Waterschappen en de Programmadirectie HWBP. Ook de nieuwe Omgevingswet en de stikstofproblematiek vragen om een nieuwe benadering. Hiervoor zijn geen pasklare antwoorden beschikbaar, waardoor zelf op zoek gegaan moet worden naar wat er juridisch haalbaar en mogelijk is.
 • Begeleiden van directeuren en management bij de besluitvorming en de implementatie van de gekozen oplossingen.
 • Tot slot valt ook de behandeling van WOO verzoeken onder je werkzaamheden.
 • Een uitdagende opdracht in een complexe omgeving waarbij veelal zelfstandig te werk gegaan moet worden en veel schakelen op verschillende niveaus

Het programma HWBP

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft tot doel om alle primaire waterkeringen die nu nog niet aan de gestelde normen voldoen, te versterken. Het programma heeft betrekking op alle waterkeringen in Nederland, in beheer van waterschappen (90%) maar ook van Rijkswaterstaat (10%). Het HWBP wordt uitgevoerd als een voortrollend programma dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Het programma is het meest omvangrijke programma dat de komende jaren in Nederland op watergebied tot uitvoering wordt gebracht.

Het HWBP wordt voorbereid, gecoördineerd en gemonitord door de programma¬directie HWBP i.o., een alliantie van de waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

De programmadirectie werkt binnen de kaders van het Bestuursakkoord Water, waarbij

samenwerking, doelmatigheid en innovatie centraal staan. De programma¬directie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het programma, het vormgeven van een vernieuwde werkwijze, de bewaking van de uitvoering van projecten, het faciliteren van waterkeringbeheerders en het monitoren van- en rapporteren over het programma richting de Minister van I&M en de waterschappen.

Tegelijkertijd speelt de programmadirectie een rol in de positionering van het programma als onderdeel van Deltaprogramma, waarbij gebiedsgerichte aanpak en de overgang naar een nieuwe normstelling voor de primaire waterkeringen belangrijk zijn.

Binnen de programmadirectie HWBP i.o. zijn de portefeuilles Bedrijfsvoering en Beheersing belegd bij het cluster Bedrijfsvoering. Hieronder vallen de financiële administratie, de planning, de raming, het risicomanagement, auditing, informatievoorziening, juridische ondersteuning en het contractmanagement. Het cluster Bedrijfsvoering is tevens verantwoordelijk voor het, ten behoeve van het programma, ontwikkelen, delen en borgen van kennis op deze terreinen en de totstandkoming en implementatie van – in de sturingsfilosofie passende – heldere kaders, tools en werkwijzen ten aanzien van programma- en projectbeheersing.

Functie-eisen

 • minimaal over Hbo-werk en denkniveau
 • minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van subsidieverlening
 • minimaal 7 jaar aantoonbaar ervaring binnen overheidsorganisaties

pré

 • ervaring heeft met het werken in een maatschappelijk politiek sensitieve projectomgeving zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of de Waterschappen
 • ervaring heeft met juridische beleidsvorming

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke rol voor 36 uur per week tot einde 2023 met optie tot verlenging.

Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht of als ZZP’er uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren en is afhankelijk van kennis en ervaring. Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent.

Benefit

 • Comfortable environment
 • Taught when starting work
 • Salary bonus if there is overtime

Job Application Information

The information we provide above may be updated suddenly, please keep looking for complete information via the "Apply Now" button or on the official website of the company Yacht, so as not to find unwanted events ^_^.

Tips from Admin: applying for a job is free of charge.

Hopefully you get the job you want.

Instructions

 • Click the "Apply Now" button above.
 • After that you will be directed to the Submission of Application page, there are tips for submitting applications and interviews.
 • On the application submission page, click the "Application Form" button.
 • On that page you can see more complete company information and see the number of people applying for the job.
 • Next is to click "Apply".
 • Please register on the website if you don't have an account, but if you do, you can immediately fill out the application form.
 • Finished.

Company Information

Yacht

Industry: Public Safety

Yacht is a leading provider of yacht charter services, delivering personalized experiences and enabling customers to explore the world in the comfort and luxury of a yacht. With offices in many of the world’s leading yachting destinations, Yacht offers customers an unparalleled level of customization, tailored service, and world-class amenities on each and every charter. Yacht has a reputation built on years of experience in the industry and a dedication to delivering the very best in marine hospitality.

The company has an extensive network of professional and experienced staff members, both on the ground and on the water, offering technical expertise and reliable support throughout each charter. Yacht’s proprietary booking system ensures that customers are thoroughly looked after during each stage of the trip, ensuring a seamless and enjoyable charter experience. Customers can also expect to enjoy a range of unique features, such as online sea reports, on-board entertainment systems, gourmet cuisine, and more.

Above all else, Yacht is committed to providing an unparalleled level of hospitality and quality that is reflected in each and every charter. With a passion for creating a truly unique and unforgettable voyage, the company continues to push the boundaries and make sure customers get the very best out of each journey. Regardless of where in the world one may be, Yacht always remains true to its commitment to excellence.

Check other vacancies from the company: Yacht